Ученички парламент

Ученички парламент формиран је законом о основама образовања и васпитања, напредвиђен начин, избором ученика, представника седмих и осмих разреда. Парламент има свој План рада који се усваја на почетку школске године. На састанцима се предлажу теме за које су ученици заинтересовани.

 

Презиме и име ученика Разред и одељење
Шљивић Ђурђица VII1
Милановић Тијана VII1
Мишовић Анђелија VII2
Поповић Стеван VII2
Рогоњић Марија VIII1
Зечевић Милица VIII1
Стевановић Александар VIII2
Штављанин Катарина VIII2

 

Координатор Ученичког парламента за школску 2020/2021. годину је Слађана Василијевић.

Ђачки парламент износи мишљења и предлоге ученика стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору школе о следећем:

 

 • Правилима понашања у школи
 • Мерама безбедности ученика
 • Годишљем плану рада
 • Школском развојном планирању
 • Школском програму
 • Организовању трибина о занимањима
 • Начину уређивања школског простора
 • Избору уџбеника
 • Слободним и ваннаставним активностима
 • Учешћу на спортским и другим такмичењима
 • Организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.