О нашој школи

Историјат школе Самаила

На иницијативу грађана села Самаила, почела је акција око подизања зграде основне школе. Како је било потребно доста средстава, она су позајмљена од познатог чачанског угоститеља аустријског порекла, Фердинанда Крена. Касније су мештани села Самаила враћали позајмљени новац око 30 година.

Само подизање школе било је резултат повољног географског положаја села и напредних схватања његових мештана. Школа је саграђена од печене цигле и камена. Дана 7. октобра 1892. године, министар грађевина је донео одлуку о почетку рада, која је гласила:

Начелнику округа рибничког – срез жички

На основу члана 13. Закона о основним школама, одлучио сам да се отвори нова школа у Самаилима.

То је била једна од најлепших школских зграда. Похађала су је деца, како из Самаила тако и из Буковице и Ласца. Први учитељ је био Радосав Каримановић (из Ужица), који је учио сва четири разреда, тј. око 30 ученика. Године 1941. школска зграда је паљена. После поправке, почела је да ради 1945. године. Од 1948. ради као осморазредна школа. Због повећања броја ученика, приступило се изградњи нове школске зграде која је почела да ради 1982. године. Овој школи је припојена осморазредна  школа у Ласцу 1975. године. Припадају јој и четвороразредна издвојена одељења у Мрсаћу и Буковици.

Упознавање

На иницијативу грађана села Самаила, почела је акција око подизања зграде основне школе. Како је било потребно доста средстава, она су позајмљена од познатог чачанског угоститеља аустријског порекла, Фердинанда Крена. Касније су мештани села Самаила враћали позајмљени новац око 30 година.

Само подизање школе било је резултат повољног географског положаја села и напредних схватања његових мештана. Школа је саграђена од печене цигле и камена.

Због повећања броја ученика, приступило се изградњи нове школске зграде која је почела да ради 1982. године. Овој школи је припојена осморазредна  школа у Ласцу 1975. године. Припадају јој и четвороразредна издвојена одељења у Мрсаћу и Буковици.