Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Правилник о обављању ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА можете преузети на следећем линку:

ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД

Правилник о ЕКСКУРЗИЈАМА можете преузети на следећем линку:

ЕКСКУРЗИЈА

Правилник о НАСИЉУ можете преузети на следећем линку:

НАСИЉЕ

Правилник о ОЦЕЊИВАЊУ можете преузети на следећем линку:

ОЦЕЊИВАЊЕ

Правилник ПРЕВОЗА можете преузети на следећем линку:

ПРЕВОЗ

Правилник о степену и врсти образовања можете преузети на следећем линку:

Правилник-степен и врста образовања

Закон о основама система образовања и васпитања можете преузети на следећем лнку:

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о ОСНОВНОМ образовању можете преузети на следећем линку:

Основно образовање-Закон

Закон о Узбуњивачу можете преузети на следећем линку:

Закон-Узбуњивач

Правилник о Узбуњивачу можете преузети на следећем линку:

Pravilnik-UZBUNjIVANjE