Запослени

Директор

Директор школе је Милан Генчевић

Школска администрација

Секретар школе је Душица Пузовић Цеков.

У рачуноводству школе запослене су:

Радмила Усиљанин – шеф рачуноводства и

Слађана Миликић – административни радник.

Стручна служба

Педагог – Милан Трифуновић

Библиотекар – Горан Николић

Библиотекар – Виолета Новаковић

Разредна настава

Зорица Стојановић – наставник разредне наставе
Дејан Лешевић – наставник разредне наставе
Љиљана Вукадиновић – наставник разредне наставе
Биљана Поповић – наставник разредне наставе
Светлана Весковић – наставник разредне наставе
Драгица Ивановић – наставник разредне наставе
Славица Урдов – наставник разредне наставе
Светлана Лекић – наставник разредне наставе
Магдалена Богојевић – наставник разредне наставе
Вида Ловић – наставник разредне наставе
Милена Маринковић – наставник разредне наставе

Предметни наставници

Малгорзата Гавриловић – наставник српског језика и књижевности
Драгана Танасковић – наставник српског језика и књижевности
Ивана Бабић – наставник српског језика и књижевности

Оливера Руменић – наставник енглеског језика
Биљана Бојиновић – наставник енглеског језика

Виолета Новаковић – наставник руског језика
Сања Бижић – наставник француског језика
Александра Ћировић – наставник француског језика

Зоран Пејхал – наставник математике
Јелена Марић – наставник математике

Звонимир Зајић – наставник физике
Ана Сташевић – наставник физике

Снежана Вујовић – наставник хемије

Слободан Сташевић – наставник биологије

Весна Јокановић – наставник географије

Зорица Шћепановић – наставник историје

Саво Ковачевић – наставник физичког и здравственог васпитања

Ненад Димић – наставник физичког и здравственог васпитања

Марија Маркићевић – наставник музичке културе

Бојан Вучинић – наставник ликовне културе
Сања Димитријевић – наставник ликовне културе

 

Славица Антушевић – наставник технике и технологије
Јасминка Ружичић – наставник технике и технологије
Маријана Радојичић – наставник технике и технологије

Вања Ђаловић – наставник верске наставе

Петар Ђерковић – наставник  верске  наставе

Слађана Василијевић – наставник информатике и рачунарства

Помоћно - техничко особље

Особље које брине о чистоћи школе:

 
Душка Опачић
Зора Митровић
Петар Коловић
Мира Јовановић
Радица Лазовић
Ивана Руменић

Марија Торлаковић

Све кварове у школи поправља домар-мајстор одржавања Петар Коловић, док о грејању ученика брину ложачи Драган Новаковић, Зоран Вукосављевић  и Зоран Весковић.