Јавне набавке

2020/21.

2020/21.

2020/21.

2020/21.

2020/21.

2019/20.

– набавци средстава за одржавање хигијене Образац за подношење пријава;

– набавци средстава за текуће одржавање зграда и објеката Образац за подношење пријава;

– набавци средстава за молерско фарбарске радове Образац за подношење пријава;

– набавци канцеларијског материјала Образац за подношење пријава;

– одржавању рачунарске опреме Образац за подношење пријава.

Рок за подношење пријава од 20-24.јануара 2020.год. поштом или лично у матичној школи у Самаилима.

2019/20.

– набавци средстава за одржавање хигијене Образац за подношење пријава;

– набавци средстава за текуће одржавање зграда и објеката Образац за подношење пријава;

– набавци средстава за молерско фарбарске радове Образац за подношење пријава;

– набавци канцеларијског материјала Образац за подношење пријава;

– одржавању рачунарске опреме Образац за подношење пријава.

Рок за подношење пријава од 20-24.јануара 2020.год. поштом или лично у матичној школи у Самаилима.

2018/19.