Сарадња са родитељима

Презиме  и име наставника

Дан и време посете

 

Сташевић Слободан понедељак: 1130-1215
Гавриловић Малгожата четвртак:850-935
Миновић Биљана понедељак: 930– 1035
Арсенијевић Дарко понедељак: 900-1200
Маркићевић Марија уторак: 955 – 1035
Шћепановић Зорица понедељак:1130-1215
Пејхал Зоран понедељак и петак   950-1035
Милијановић Јасминка среда: 800 – 845
Вујовић Снежана уторак: 1040 – 1125
Стојановић Зорица петак: 850 – 935
Лешевић Дејан петак: 935 – 1030
Вукадиновић Љиљана уторак: 950 – 1035
Поповић Биљана уторак и четвртак: 850 – 935
Василијевић Слађана петак: 850 – 950
Марић Јелена понедељак: 850 –935
Димић Ненад петак: 850– 935
Јокановић Весна уторак: 955-1035