Амбијентална настава

Амбијентална настава

10. 06. 2021. године учитељице Магдалена Богојевић и Светлана Лекић, из издвојеног одељења у Буковици, организовале су наставу у природном окружењу за своје ученике, по принципима амбијенталне наставе.
Овакав вид наставе имао је за циљ да ученици што боље упознају биљни свет и плодове биљака из свог окружења. Такође, да развијају креативност, машту, мануелну спретност, еколошку свест.

Leave a comment